pesymizm-jest-wymówką-by-nie-próbować-i-gwarancją-osobistej-porażki
bill clintonpesymizmjestwymówkąbyniepróbowaćgwarancjąosobistejporażkipesymizm jestjest wymówkąby nienie próbowaćpróbować ii gwarancjągwarancją osobistejpesymizm jest wymówkąby nie próbowaćnie próbować ipróbować i gwarancjąi gwarancją osobistejby nie próbować inie próbować i gwarancjąpróbować i gwarancją osobistejby nie próbować i gwarancjąnie próbować i gwarancją osobistej

Musisz próbować, próbować i jeszcze raz próbować, aby odnieść sukces.Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmuMonotonia jest gwarancją trwania.Moralność nie jest zaprzeczeniem wolności, jest jej gwarancją.Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma na to czasu.Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma się na to czasu.