Pi­kan­te­ria jest potrzebna w łóżku i na talerzu.


pi­kan­te­ria-jest potrzebna-w-łóżku-i na talerzu
papużkapi­kan­te­riajest potrzebnałóżkui na talerzupi­kan­te­ria jest potrzebnajest potrzebna ww łóżkułóżku i na talerzupi­kan­te­ria jest potrzebna wjest potrzebna w łóżkuw łóżku i na talerzupi­kan­te­ria jest potrzebna w łóżkujest potrzebna w łóżku i na talerzupi­kan­te­ria jest potrzebna w łóżku i na talerzu

Ko­bieta to fu­ria w do­mu, anioł w kościele i małpa w łóżku.Religia jest ludziom potrzebna, tak jak potrzebna jest nadzieja na życie wieczne, na spotkanie drogich zmarłych, wiekuiste szczęście itd.Tak jak w rzeczypospolitej potrzebna jest cnota, a w monarchii honor, tak samo w ustroju despotycznym potrzebny jest LĘK. Co się tyczy cnoty, nie jest ona potrzebna; honor zaś byłby wręcz niebezpieczny.Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji.His­to­ria miłości jest his­to­rią ro­du ludzkiego.His­to­ria ma­gis­tra vitae. His­to­ria nau­czy­cielką życia.