Pi­wo jest na­pojem chłodzącym za­pał do pracy.


pi­wo-jest na­pojem-chłodzącym-za­pał-do pracy
jerzy leszczyńskipi­wojest na­pojemchłodzącymza­pałdo pracypi­wo jest na­pojemjest na­pojem chłodzącymchłodzącym za­pałza­pał do pracypi­wo jest na­pojem chłodzącymjest na­pojem chłodzącym za­pałchłodzącym za­pał do pracypi­wo jest na­pojem chłodzącym za­pałjest na­pojem chłodzącym za­pał do pracypi­wo jest na­pojem chłodzącym za­pał do pracy

Piwo jest napojem chłodzącym zapał do pracy.Spot­kała raz Ru­ra Rurę Spoj­rzały so­bie w dziurę Powąchały czy czasem Czymś nie zalatuje I rzekły maj­stro­wi: pasuje Maj­ster pod­ra­pał się w główkę I założył im mufkę Z pa­kułami przykręcił na cacy Rzekł - leżta i gnij­ta na wieki- Ja żem już po pracy Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji.Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich.