Piąty dzień kwiet­nia Zak­witła mirabelka Człowiek w pięknie 


piąty-dzień-kwiet­nia-zak­witła-mirabelka-człowiek-w pięknie 
fyrflepiątydzieńkwiet­niazak­witłamirabelkaczłowiekw pięknie piąty dzieńdzień kwiet­niakwiet­nia zak­witłazak­witła mirabelkamirabelka człowiekczłowiek w pięknie piąty dzień kwiet­niadzień kwiet­nia zak­witłakwiet­nia zak­witła mirabelkazak­witła mirabelka człowiekmirabelka człowiek w pięknie piąty dzień kwiet­nia zak­witładzień kwiet­nia zak­witła mirabelkakwiet­nia zak­witła mirabelka człowiekzak­witła mirabelka człowiek w pięknie piąty dzień kwiet­nia zak­witła mirabelkadzień kwiet­nia zak­witła mirabelka człowiekkwiet­nia zak­witła mirabelka człowiek w pięknie 

Ślicznot­ka - wszys­cy we wsi ją chcieli Led­wie roz­kwitła - zak­witła w ślub­nej bieli Kwitnąca w raj­skim śnie Owoc wy­dała wcześnie - niepo­dob­ny do mie­cza ni kądzieli  -PraJaszczur
Ślicznot­ka- wszys­cy-we wsi-ją chcieli-led­wie-roz­kwitła- zak­witła-w ślub­nej-bieli-kwitnąca-w raj­skim-śnie-owoc-wy­dała
Pa­nią życia jest Śmierć, A Pa­nem Śmier­ci dru­gi człowiek... Tyl­ko Bóg zak­ry­wa twarz. -Andrea
pa­ą-życia-jest Śmierć-a-pa­nem-Śmier­-dru­gi-człowiek-tyl­ko-bóg-zak­ry­wa-twarz
Com miał od ciebie? - to, co od kwiatu, co zak­witł pięknie i wiądł powoli, prócz te­go - imię do poematu no i miesiące melancholii. -Władysław Broniewski
com-miał-od ciebie-to-co od kwiatu-co-zak­witł-pięknie-i wiądł-powoli-prócz-te­go-imię-do poematu-no-i miesią-melancholii