Piąty dzień kwiet­nia Zak­witła mirabelka Człowiek w pięknie 


piąty-dzień-kwiet­nia-zak­witła-mirabelka-człowiek-w pięknie 
fyrflepiątydzieńkwiet­niazak­witłamirabelkaczłowiekw pięknie piąty dzieńdzień kwiet­niakwiet­nia zak­witłazak­witła mirabelkamirabelka człowiekczłowiek w pięknie piąty dzień kwiet­niadzień kwiet­nia zak­witłakwiet­nia zak­witła mirabelkazak­witła mirabelka człowiekmirabelka człowiek w pięknie piąty dzień kwiet­nia zak­witładzień kwiet­nia zak­witła mirabelkakwiet­nia zak­witła mirabelka człowiekzak­witła mirabelka człowiek w pięknie piąty dzień kwiet­nia zak­witła mirabelkadzień kwiet­nia zak­witła mirabelka człowiekkwiet­nia zak­witła mirabelka człowiek w pięknie 

Ślicznot­ka - wszys­cy we wsi ją chcieli Led­wie roz­kwitła - zak­witła w ślub­nej bieli Kwitnąca w raj­skim śnie Owoc wy­dała wcześnie - niepo­dob­ny do mie­cza ni kądzieli Pożąda­nie jest kwiatem, który zak­wi­ta pięknie, lecz z cza­sem więdnie. Miłość jest słońcem, w które­go świet­le może i więdnie ja­kiś kwiat, ale obok są zaw­sze z dwa kwitnące. Z cyk­lu po­wieści Pa­nią życia jest Śmierć, A Pa­nem Śmier­ci dru­gi człowiek... Tyl­ko Bóg zak­ry­wa twarz.Com miał od ciebie? - to, co od kwiatu, co zak­witł pięknie i wiądł powoli, prócz te­go - imię do poematu no i miesiące melancholii.Czy będzie taki dzień, w którym człowiek powie: Jak pięknie gwiaz­dy zrywać gdy dłonie w po­duszkę wplecione Jak pięknie ciało okrywać gdy kołdra no­gami odkryta Jak pięknie być razem gdy roz­kosz duszę otula Jak pięknie wzdychać gdy przy­jem­ność nas przeszywa