Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni.


piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-czyściec-dla-kieszeni
bernard fontenellepięknakobietatoniebodlaoczupiekłoduszyczyścieckieszenipiękna kobietaniebo dladla oczupiekło dladla duszyczyściec dladla kieszenikobieta to nieboniebo dla oczupiekło dla duszyczyściec dla kieszenipiękna kobieta to niebokobieta to niebo dlapiękna kobieta to niebo dlakobieta to niebo dla oczu

Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni.Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy! Każde pokolenie musi przebyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego niebo gotuje.Każde pokolenie musi przeżyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego życia niebo gotuje.Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry.