Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni.


piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-i-czyściec-dla-kieszeni
bernard fontenellepięknakobietatoniebodlaoczupiekłoduszyczyścieckieszenipiękna kobietaniebo dladla oczupiekło dladla duszyduszy ii czyściecczyściec dladla kieszenikobieta to nieboniebo dla oczupiekło dla duszydla duszy iduszy i czyścieci czyściec dlaczyściec dla kieszenipiękna kobieta to niebokobieta to niebo dlapiekło dla duszy idla duszy i czyściecduszy i czyściec dlai czyściec dla kieszenipiękna kobieta to niebo dlakobieta to niebo dla oczupiekło dla duszy i czyściecdla duszy i czyściec dladuszy i czyściec dla kieszeni

Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni.Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy! Każde pokolenie musi przebyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego niebo gotuje.Każde pokolenie musi przeżyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego życia niebo gotuje.Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry.