Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni.


piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-i-czyściec-dla-kieszeni
bernard fontenellepięknakobietatoniebodlaoczupiekłoduszyczyścieckieszenipiękna kobietaniebo dladla oczupiekło dladla duszyduszy ii czyściecczyściec dladla kieszenikobieta to nieboniebo dla oczupiekło dla duszydla duszy iduszy i czyścieci czyściec dlaczyściec dla kieszenipiękna kobieta to niebokobieta to niebo dlapiekło dla duszy idla duszy i czyściecduszy i czyściec dlai czyściec dla kieszenipiękna kobieta to niebo dlakobieta to niebo dla oczupiekło dla duszy i czyściecdla duszy i czyściec dladuszy i czyściec dla kieszeni

Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni. -Bernard Fontenelle
piękna-kobieta-to-niebo-dla-oczu-piekło-dla-duszy-czyściec-dla-kieszeni
Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy!  -Andrea
jes­teś-ob­sesją-moich-myśli-naj­większym-pożąda­niem-dla-moich-oczu-po­kusą-dla-moich-ust-tor­turą-dla-mej-tęsknoty-i-wreszcie
Każde pokolenie musi przebyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego niebo gotuje. -Eliza Orzeszkowa
każde-pokolenie-musi-przebyć-swój-czyściec-z-nadzieją-że-dla-przyszłego-niebo-gotuje
Każde pokolenie musi przeżyć swój czyściec z nadzieją, że dla przyszłego życia niebo gotuje. -Eliza Orzeszkowa
każde-pokolenie-musi-przeżyć-swój-czyściec-z-nadzieją-że-dla-przyszłego-życia-niebo-gotuje
Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje. -Jerzy Andrzejewski
każdy-na-ziemi-takie-niebo-czyściec-i-piekło-na-jakie-zasługuje
Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry. -George Bernard Shaw
jedyną-rzeczą-jaką-kobieta-może-zrobić-dla-zapewnienia-sobie-przyzwoitego-bytu-to-być-dobrą-dla-takiego-mężczyzny-którego-stać-na-to