Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech - aby zaradzić temu, że jest piękna.


piękna-kobieta-w-łżeństwie-musi-mieć-wiele-dobrych-cech-aby-zaradzić-temu-że-jest-piękna
friedrich nietzschepięknakobietamałżeństwiemusimiećwieledobrychcechabyzaradzićtemużejestpięknapiękna kobietakobieta ww małżeństwiemałżeństwie musimusi miećmieć wielewiele dobrychdobrych cechcechabyaby zaradzićzaradzić temuże jestjest pięknapiękna kobieta wkobieta w małżeństwiew małżeństwie musimałżeństwie musi miećmusi mieć wielemieć wiele dobrychwiele dobrych cechdobrych cechaby zaradzićaby zaradzić temuże jest pięknapiękna kobieta w małżeństwiekobieta w małżeństwie musiw małżeństwie musi miećmałżeństwie musi mieć wielemusi mieć wiele dobrychmieć wiele dobrych cechwiele dobrych cechaby zaradzić temupiękna kobieta w małżeństwie musikobieta w małżeństwie musi miećw małżeństwie musi mieć wielemałżeństwie musi mieć wiele dobrychmusi mieć wiele dobrych cechmieć wiele dobrych cech

Bardzo piękna kobieta patrząca na swoje odbicie w lustrze może rzeczywiście mieć przeświadczenie o swojej z nim tożsamości. Kobieta brzydka wie, że tak nie jest. -Simone Weil
bardzo-piękna-kobieta-patrząca-na-swoje-odbicie-w-lustrze-może-rzeczywiście-mieć-przeświadczenie-o-swojej-z-nim-tożsamoś-kobieta-brzydka-wie
Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta - sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga - skarbem. -Napoleon Bonaparte
piękna-kobieta-podoba-ę-oczom-dobra-kobieta-sercu-pierwsza-jest-klejnotem-druga-skarbem