Piękne ciało, ład­ne ubranie, w głowie nic, mój panie! 


piękne-ciało-ład­ne-ubranie-w-głowie-nic-mój-panie 
adamzjaworapiękneciałoład­neubraniegłowienicmójpanie piękne ciałoład­ne ubraniew głowiegłowie nicw głowie nic

W człowieku wszystko powinno być piękne; i twarz, i ubranie, i dusza, i myśli. -Anton Czechow
w-człowieku-wszystko-powinno-być-piękne-i-twarz-i-ubranie-i-dusza-i-myśli
Porządek mogę mieć tyl­ko w po­koju , bo w głowie mam to­tal­ny nie ład . -nasia
porządek-mogę-mieć-tyl­ko-w po­koju- bo w głowie-mam-to­tal­ny-nie ład
Tyl­ko od was za­leży: mo­ja pa­ni i mój panie, Czy nie­dziela będzie ra­dos­nym wyuzdaniem. -fyrfle
tyl­ko-od was-za­ży-mo­ja-pa­-i mój-panie-czy-nie­dziela-będzie-ra­­nym-wyuzdaniem
Każde piękne ciało musi kiedyś zmienić się w gnój. -Zofia Kucówna
każde-piękne-ciało-musi-kiedyś-zmienić-ę-w-gnój