Piękne jest to,od cze­go nic nie można odjąć i do cze­go nic nie można dodać 


piękne-jest tood-cze­go-nic-nie można-odjąć-i do cze­go-nic-nie można-dodać 
jerzy drobnikpięknejest toodcze­gonicnie możnaodjąći do cze­gododać cze­go nicnic nie możnanie można odjąćodjąć i do cze­goi do cze­go nicnic nie możnanie można dodać cze­go nic nie możnanic nie można odjąćnie można odjąć i do cze­goodjąć i do cze­go nici do cze­go nic nie możnanic nie można dodać cze­go nic nie można odjąćnic nie można odjąć i do cze­gonie można odjąć i do cze­go nicodjąć i do cze­go nic nie możnai do cze­go nic nie można dodać cze­go nic nie można odjąć i do cze­gonic nie można odjąć i do cze­go nicnie można odjąć i do cze­go nic nie możnaodjąć i do cze­go nic nie można dodać 

Perfekcję osiąga się wtedy, gdy nie można już nic odjąć, a nie dodać. -Antoine De Saint - Exupery
perfekcję-osiąga-ę-wtedy-gdy-nie-można-już-nic-odjąć-a-nie-dodać
Doskonałość osiąga się nie wtedy, kiedy już nic nie można dodać, ale kiedy nie można nic ująć. -Antoine De Saint - Exupery
doskonałość-osiąga-ę-nie-wtedy-kiedy-już-nic-nie-można-dodać-ale-kiedy-nie-można-nic-ująć
Faktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czeć. Mil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo. -Jodi Picoult
faktów-nie można-uni­­twić- można- tyl­ko-prze­mil­czeć-mil­cze­nie zaś-to nic-in­ne­go-jak ciche-kłamstwo
Miłość to wszystko, a do wszystkiego nie można już nic dodać ani niczego więcej odeń oczekiwać. -Aldona Różanek
miłość-to-wszystko-a-do-wszystkiego-nie-można-już-nic-dodać-ani-niczego-więcej-odeń-oczekiwać
Miłość kpi so­bie z za­sad, a nic nie ma większej war­tości, niż to, cze­go zdo­być nie można. -Jodi Picoult
miłość-kpi-so­bie-z za­sad-a nic-nie  większej-war­toś-ż-to-cze­go-zdo­być-nie można
Nie można lo­gicznie udo­wod­nić, że coś jest piękne, trze­ba to po pros­tu odczuć. -Antoni Kępiński
nie-można-lo­gicznie-udo­wod­ć-że coś-jest piękne-trze­ba-to po pros­-odczuć