Piękność jest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cja, bo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie.


piękność-jest dla-ko­biety-ważniej­sza-ż-in­te­ligen­cja-bo mężczyźnie-łat­wiej-przychodzi-pat­rze­nie-ż-myślenie
marlena dietrichpięknośćjest dlako­bietyważniej­szaniżin­te­ligen­cjabo mężczyźniełat­wiejprzychodzipat­rze­niemyśleniepiękność jest dlajest dla ko­bietyko­biety ważniej­szaważniej­sza niżniż in­te­ligen­cjabo mężczyźnie łat­wiejłat­wiej przychodziprzychodzi pat­rze­niepat­rze­nie niżniż myśleniepiękność jest dla ko­bietyjest dla ko­biety ważniej­szako­biety ważniej­sza niżważniej­sza niż in­te­ligen­cjabo mężczyźnie łat­wiej przychodziłat­wiej przychodzi pat­rze­nieprzychodzi pat­rze­nie niżpat­rze­nie niż myśleniepiękność jest dla ko­biety ważniej­szajest dla ko­biety ważniej­sza niżko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cjabo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­niełat­wiej przychodzi pat­rze­nie niżprzychodzi pat­rze­nie niż myśleniepiękność jest dla ko­biety ważniej­sza niżjest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cjabo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niżłat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie

Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie. -Marlena Dietrich
piękność-jest-dla-kobiety-ważniejsza-ż-inteligencja-bo-mężczyźnie-łatwiej-przychodzi-patrzenie-ż-myślenie
Jest znacznie łat­wiej burzyć niż bu­dować, szkodzić niż po­magać, niena­widzić niż kochać. -Alfred Aleksander Konar
jest-znacznie-łat­wiej-burzyć-ż-bu­dować-szkodzić-ż-po­magać-niena­widzić-ż-kochać
Łat­wiej jest być dob­rym dla wszys­tkich niż dla kogoś. -Aleksander Dumas
Łat­wiej-jest być-dob­rym-dla-wszys­tkich-ż-dla-kogoś
Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić. -Arthur Schopenhauer
Łat­wiej-jest coś-oba­lić-ż-udo­wod­ć-wywróć-ż-postawić
Łat­wiej jest zacząć niż skończyć. -Plaut
Łat­wiej-jest zacząć-ż-skończyć
Łat­wiej jest głosić pokój, niż go zachować. -Andre Maurois
Łat­wiej-jest głosić-pokój-ż-go zachować