Piękność jest dla kobiety ważniejsza niż inteligencja, bo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie.


piękność-jest-dla-kobiety-ważniejsza-ż-inteligencja-bo-mężczyźnie-łatwiej-przychodzi-patrzenie-ż-myślenie
marlena dietrichpięknośćjestdlakobietyważniejszaniżinteligencjabomężczyźniełatwiejprzychodzipatrzeniemyśleniepiękność jestjest dladla kobietykobiety ważniejszaważniejsza niżniż inteligencjabo mężczyźniemężczyźnie łatwiejłatwiej przychodziprzychodzi patrzeniepatrzenie niżniż myśleniepiękność jest dlajest dla kobietydla kobiety ważniejszakobiety ważniejsza niżważniejsza niż inteligencjabo mężczyźnie łatwiejmężczyźnie łatwiej przychodziłatwiej przychodzi patrzenieprzychodzi patrzenie niżpatrzenie niż myśleniepiękność jest dla kobietyjest dla kobiety ważniejszadla kobiety ważniejsza niżkobiety ważniejsza niż inteligencjabo mężczyźnie łatwiej przychodzimężczyźnie łatwiej przychodzi patrzeniełatwiej przychodzi patrzenie niżprzychodzi patrzenie niż myśleniepiękność jest dla kobiety ważniejszajest dla kobiety ważniejsza niżdla kobiety ważniejsza niż inteligencjabo mężczyźnie łatwiej przychodzi patrzeniemężczyźnie łatwiej przychodzi patrzenie niżłatwiej przychodzi patrzenie niż myślenie

Piękność jest dla ko­biety ważniej­sza niż in­te­ligen­cja, bo mężczyźnie łat­wiej przychodzi pat­rze­nie niż myślenie.Dla kobiety ambitnej mniejszą ofiarą jest ulec mężczyźnie, niż dać mu poznać, że wolno mu się o to starać.Człowiekowi konsekwentnemu łatwiej przychodzi zrezygnować z celu niż ze środków.Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.Łatwiej jest być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś.O wiele łatwiej jest zjednoczyć Europę niż na nowo wprowadzić zgodę między dwie skłócone kobiety.