Piękno jest tym, co czu­jesz wewnątrz i co od­bi­ja się w twoich oczach.


piękno-jest tym-co czu­jesz-wewnątrz-i co od­bi­ja ę-w twoich-oczach
sophia loren (sofia scicolone)pięknojest tymco czu­jeszwewnątrzi co od­bi­ja sięw twoichoczachpiękno jest tymco czu­jesz wewnątrzwewnątrz i co od­bi­ja sięi co od­bi­ja się w twoichw twoich oczachco czu­jesz wewnątrz i co od­bi­ja sięwewnątrz i co od­bi­ja się w twoichi co od­bi­ja się w twoich oczachco czu­jesz wewnątrz i co od­bi­ja się w twoichwewnątrz i co od­bi­ja się w twoich oczachco czu­jesz wewnątrz i co od­bi­ja się w twoich oczach

Praw­dzi­wa mu­zyka to ta, przy której czu­jesz dreszcze na ciele... Dusza wy­rywa się z ciała, które tańczy samoistnie... A wszys­tko to dzieje się po­za Tobą I czu­jesz wolność.Jak to jest, że kiedy zys­ku­jesz jed­nocześnie czu­jesz, że wszys­tko tracisz? Spa­lić się w twoich oczach spłonąć w ramionach rozpłynąć się na twoich ustach za­topić w Ciebie sprag­nionym twój za­pach pul­sujący w żyłach drżąca skóra z roz­koszy uniesienia odurze­ni sobą spełniamy Nasze marze­nia ... 09.07.2015 Malusia_035 Nie można być przy­goto­wanym na śmierć swoją lub ko­goś blis­kiego. Tak sa­mo jest z roz­sta­niami. Co­kol­wiek masz, jak­kolwiek się czu­jesz, dob­rze, czy piekiel­nie źle, to pa­miętaj- nicze­go nie dos­ta­jesz na zaw­sze. Los i tak prędzej czy później wyrówna z Tobą rachu­nek, bo na tym świecie nic nie może trwać wiecznie.Wiesz po czym poz­nać można do­rosłość ... Po tym,że ma się włas­ne zda­nie i nie ule­ga się już wpływom społeczeństwa,a więc czu­jesz się już dorosły?? Żyjesz! - Krzyczy czerwono I gorąco Tłukąc się pod skórą Cza­sem uwal­nia się Rozkwita Cier­pisz - szep­ce wtedy Kochasz - Śmieje się Czkawką serca Na wi­dok je­go uśmiechu Cza­sem ro­zum śpi Słowa cho­wają po kątach Ona nig­dy nie cichnie Jes­teś – jes­teś – jesteś Czu­jesz – czu­jesz – czujesz Bez wytchnienia Idź da­lej, jak ja - nu­ci w skroniach słyszysz?? Słuchaj uważnie swo­jej krwi