Piękno jest filarem duchowej egzystencji człowieka.


piękno-jest-filarem-duchowej-egzystencji-człowieka
irina griekowapięknojestfilaremduchowejegzystencjiczłowiekapiękno jestjest filaremfilarem duchowejduchowej egzystencjiegzystencji człowiekapiękno jest filaremjest filarem duchowejfilarem duchowej egzystencjiduchowej egzystencji człowiekapiękno jest filarem duchowejjest filarem duchowej egzystencjifilarem duchowej egzystencji człowiekapiękno jest filarem duchowej egzystencjijest filarem duchowej egzystencji człowieka

Młodsze pokolenie jest filarem, starsze przęsłem.Piękno jest jedynym miernikiem wolności człowieka.Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka.Miłość jest jedyną rozumną i zadowalającą odpowiedzią na problemy ludzkiej egzystencji.Piękno - to złudzenie i pułapka na drodze człowieka, jedno z nie dających się objaśnić przekleństw jego istnienia.