Piękno jest formą dobroci.


piękno-jest-formą-dobroci
helen keller adamspięknojestformądobrocipiękno jestjest formąformą dobrocipiękno jest formąjest formą dobrocipiękno jest formą dobroci

Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło. -Lew Tołstoj
nie-nic-gorszego-nad-udawanie-dobroci-udawanie-dobroci-odstręcza-bardziej-ż-otwarte-zło
Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. -Leonardo da Vinci
piękno-rzeczy-śmiertelnych-mija-lecz-nie-piękno-sztuki
Piękno rzeczy śmier­telnych mi­ja, lecz nie piękno sztuki. -Leonardo da Vinci
piękno-rzeczy-śmier­telnych-mi­ja-lecz-nie piękno-sztuki
Tak, piękno ko­biety to piękne piękno, ale nietrwałe. -Johann Nestroy
tak-piękno-ko­biety-to piękne-piękno-ale-nietrwałe