Piękno mogą dostrzec jedynie stanowiący jego część.


piękno-mogą-dostrzec-jedynie-stanowiący-jego-część
adolf hitlerpięknomogądostrzecjedyniestanowiącyjegoczęśćpiękno mogąmogą dostrzecdostrzec jedyniejedynie stanowiącystanowiący jegojego częśćpiękno mogą dostrzecmogą dostrzec jedyniedostrzec jedynie stanowiącyjedynie stanowiący jegostanowiący jego częśćpiękno mogą dostrzec jedyniemogą dostrzec jedynie stanowiącydostrzec jedynie stanowiący jegojedynie stanowiący jego częśćpiękno mogą dostrzec jedynie stanowiącymogą dostrzec jedynie stanowiący jegodostrzec jedynie stanowiący jego część

Kompromisy mogą zawierać tylko ci, których dusza nie zna, co to kompromis. Każde warunki mogą przyjąć jedynie ci, co są niezależni od jakichkolwiek warunków. -Maria Dąbrowska
kompromisy-mogą-zawierać-tylko-których-dusza-nie-zna-co-to-kompromis-każde-warunki-mogą-przyjąć-jedynie-co-są-niezależ-od-jakichkolwiek
Kiedy żegnasz przyjaciela, nie smuć się, ponieważ jego nieobecność pozwoli ci dostrzec to, co najbardziej w nim kochasz. -Khalil Gibran
kiedy-żegnasz-przyjaciela-nie-smuć-ę-ponieważ-jego-nieobecność-pozwoli-dostrzec-to-co-najbardziej-w-nim-kochasz
Żyjemy tylko po to, aby odkryć piękno. Wszystko inne jest jedynie sztuką oczekiwania. -Khalil Gibran
Żyjemy-tylko-po-to-aby-odkryć-piękno-wszystko-inne-jest-jedynie-sztuką-oczekiwania
Zmartwychwstać mogą jedynie trupy. Żywym trudniej. -Stanisław Jerzy Lec
zmartwychwstać-mogą-jedynie-trupy-Żywym-trudniej