Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury.


piękno-na­tury-jest uzewnętrznieniem-natury
karol darwinpięknona­turyjest uzewnętrznieniemnaturypiękno na­turyna­tury jest uzewnętrznieniemjest uzewnętrznieniem naturypiękno na­tury jest uzewnętrznieniemna­tury jest uzewnętrznieniem naturypiękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury

Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury.Twój rząd nie za­lega­lizu­je ma­rihuany, bo nie może na niej za­robić. Możesz ho­dować tę rzecz sam, bo ta­kie jest piękno na­tury. Od cza­su kiedy kor­po­racyj­ne życie jest główną drogą ame­rykańskiego społeczeństwa, jeżeli nie mogą ci te­go sprze­dać – nie możesz te­go mieć.Gdyby nie kobiety, mężczyzna nie wiedziałby, na czym polega prawdziwe piękno natury.Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury.Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury.Piękno rzeczy śmier­telnych mi­ja, lecz nie piękno sztuki.