Piękno na to jest, by zachwycało - do pracy Praca, by się zmartwychwstało.


piękno-na-to-jest-by-zachwycało-do-pracy-praca-by-ę-zmartwychwstało
cyprian kamil norwidpięknonatojestbyzachwycałodopracypracasięzmartwychwstałopiękno naby zachwycałozachwycałododo pracypracy pracaby sięsię zmartwychwstałona to jestby zachwycałodo pracydo pracy pracaby się zmartwychwstałopiękno na to jestdo pracy praca

Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Żyć bez pracy - raczej popełnić samobójstwo. A więc praca ważniejsza jest od życia.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy.Tylko dzięki pracy kobieta w znacznej mierze przebyła dystans, który dzielił ją od mężczyzny, i tylko praca może jej zapewnić konkretną wolność.