Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury.


piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
karol darwinpięknonaturyjestuzewnętrznieniemnaturypiękno naturynatury jestjest uzewnętrznieniemuzewnętrznieniem naturypiękno natury jestnatury jest uzewnętrznieniemjest uzewnętrznieniem naturypiękno natury jest uzewnętrznieniemnatury jest uzewnętrznieniem naturypiękno natury jest uzewnętrznieniem natury

Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury.Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury.Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury.Cudowne zjawiska są wspaniałymi wydarzeniami. Powstają przy udziale ukrytych praw natury, których istnienia nie uświadamia sobie większość ludzi. Cuda nie są odstępstwami od natury, ale właśnie opierają się na nich.Gdyby nie kobiety, mężczyzna nie wiedziałby, na czym polega prawdziwe piękno natury.Człowiek jest z natury zwierzęciem politycznym.