Piękno: owoc, na który patrzymy, nie wyciągając ręki.


piękno-owoc-na-który-patrzymy-nie-wyciągając-ręki
simone weilpięknoowocnaktórypatrzymyniewyciągającrękina któryktóry patrzymynie wyciągającwyciągając rękina który patrzymynie wyciągając ręki

Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest w zasięgu ręki.Głupi to, który na owoc pat­rzy, a jak wy­soko wi­si, nie myśli.Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli.Kiedy dzicy w Luizjanie chcą mieć owoc, ścinają drzewo przy samej ziemi i zrywają owoc. Oto rząd despotyczny.Jesteście synami narodu, który śmiało można uważać za jeden z najzdolniejszych narodów kuli ziemskiej, ale który to naród w dotkliwym stopniu nie posiada cnoty pracowitości, czyli tego czynnika, bez którego największej wrodzonej zdolności nie da się przeistoczyć w słodki owoc żywota: w umiejętność.Piękno świeci jaśniej w sercu tego, który za nim tęskni, niż w oczach tego, który je widzi.