Piękno powinno pozostać czymś na spotkanie czego, źle mówię na poszukiwanie czego - trzeba wyruszyć.


piękno-powinno-pozostać-czymś-na-spotkanie-czego-ź-mówię-na-poszukiwanie-czego-trzeba-wyruszyć
henryk elzenbergpięknopowinnopozostaćczymśnaspotkanieczegoźlemówięposzukiwanieczegotrzebawyruszyćpiękno powinnopowinno pozostaćpozostać czymśczymś nana spotkaniespotkanie czegoźle mówięmówię nana poszukiwanieposzukiwanie czegoczegotrzebatrzeba wyruszyćpiękno powinno pozostaćpowinno pozostać czymśpozostać czymś naczymś na spotkaniena spotkanie czegoźle mówię namówię na poszukiwaniena poszukiwanie czegoposzukiwanie czegotrzeba wyruszyćpiękno powinno pozostać czymśpowinno pozostać czymś napozostać czymś na spotkanieczymś na spotkanie czegoźle mówię na poszukiwaniemówię na poszukiwanie czegona poszukiwanie czegopiękno powinno pozostać czymś napowinno pozostać czymś na spotkaniepozostać czymś na spotkanie czegoźle mówię na poszukiwanie czegomówię na poszukiwanie czego

Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać trzeba, a czego nie. -Platon
odwaga-jest-to-wiedza-o-tym-czego-ę-bać-trzeba-a-czego-nie
Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bardzo-cicho-przemawia-bóg-w-naszej-piersi-bardzo-cicho-bardzo-wyraźnie-wskazuje-czego-trzeba-szukać-a-czego-unikać
Jeśli o czymś myśleć, myśl o tym czego chcesz. -Anonim
jeśli-o-czymś-myść-myśl-o-tym-czego-chcesz
To, czego dokonałeś, trzymaj w tajemnicy, lecz jeszcze bardziej to, czego masz dokonać. -Andrzej Maksymilian Fredro
to-czego-dokonałeś-trzymaj-w-tajemnicy-lecz-jeszcze-bardziej-to-czego-masz-dokonać
Nikomu nie wolno drżeć przed nieznanym, gdyż każdy jest w stanie zdobyć to czego pragnie i czego mu potrzeba. -Paulo Coelho
nikomu-nie-wolno-drżeć-przed-nieznanym-gdyż-każdy-jest-w-stanie-zdobyć-to-czego-pragnie-i-czego-mu-potrzeba