Piekło jest pełne dobrych zamiarów i chęci.


piekło-jest-pełne-dobrych-zamiarów-i-chę
george herbertpiekłojestpełnedobrychzamiarówchęcipiekło jestjest pełnepełne dobrychdobrych zamiarówzamiarów ii chęcipiekło jest pełnejest pełne dobrychpełne dobrych zamiarówdobrych zamiarów izamiarów i chęcipiekło jest pełne dobrychjest pełne dobrych zamiarówpełne dobrych zamiarów idobrych zamiarów i chęcipiekło jest pełne dobrych zamiarówjest pełne dobrych zamiarów ipełne dobrych zamiarów i chęci

Sądź innych według dokonanych czynów, siebie według dobrych zamiarów. To wygodne.Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu.Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło po­ran­ka budzi dwo­je ludzi do dnia pełne­go wspólnych czynów i rozmów.Mo­je ser­ce jest pełne żalu, smut­ku.. Oczy pełne łez, cier­pienia.. Jed­nak nikt te­go nie zauważa, bo tak dob­rze to ukrywam?! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła, Przy której piekło dręczące jest niebem.Większość ludzi jest złych, a tylko niewielu jest dobrych.