Piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami.


piekło-jest-wybrukowane-dobrymi-chęciami
anonimpiekłojestwybrukowanedobrymichęciamipiekło jestjest wybrukowanewybrukowane dobrymidobrymi chęciamipiekło jest wybrukowanejest wybrukowane dobrymiwybrukowane dobrymi chęciamipiekło jest wybrukowane dobrymijest wybrukowane dobrymi chęciamipiekło jest wybrukowane dobrymi chęciami

Dobrymi cytatami nie tylko piekło jest wybrukowane. -Renata Szuman - Fikus
dobrymi-cytatami-nie-tylko-piekło-jest-wybrukowane
Piekło literatury wybrukowane jest szlachetnymi intencjami. -Andre Gide
piekło-literatury-wybrukowane-jest-szlachetnymi-intencjami
Dob­ry­mi chęciami piekło bru­kowa­ne, ale często i nasze drogi. -Tadeusz Gicgier
dob­ry­mi-chęciami-piekło-bru­kowa­ne-ale-często-i nasze-drogi