Piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami.


piekło-jest-wybrukowane-dobrymi-chęciami
anonimpiekłojestwybrukowanedobrymichęciamipiekło jestjest wybrukowanewybrukowane dobrymidobrymi chęciamipiekło jest wybrukowanejest wybrukowane dobrymiwybrukowane dobrymi chęciamipiekło jest wybrukowane dobrymijest wybrukowane dobrymi chęciamipiekło jest wybrukowane dobrymi chęciami

Dob­ry­mi chęciami piekło jest wybrukowane.Dobrymi cytatami nie tylko piekło jest wybrukowane.Niedyskrecją męską wybrukowane jest piekło.Piekło literatury wybrukowane jest szlachetnymi intencjami.Dob­ry­mi chęciami piekło bru­kowa­ne, ale często i nasze drogi.Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła, Przy której piekło dręczące jest niebem.