Piekło nie zna wściekłości takiej jak miłość w nienawiść zmieniona, i nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona.


piekło-nie-zna-wściekłoś-takiej-jak-miłość-w-nienawiść-zmieniona-i-nie-zna-furii-takiej-jak-kobieta-wzgardzona
william congrevepiekłonieznawściekłościtakiejjakmiłośćnienawiśćzmienionafuriikobietawzgardzonapiekło nienie znazna wściekłościwściekłości takiejtakiej jakjak miłośćmiłość ww nienawiśćnienawiść zmienionai nienie znazna furiifurii takiejtakiej jakjak kobietakobieta wzgardzonapiekło nie znanie zna wściekłościzna wściekłości takiejwściekłości takiej jaktakiej jak miłośćjak miłość wmiłość w nienawiśćw nienawiść zmienionai nie znanie zna furiizna furii takiejfurii takiej jaktakiej jak kobietajak kobieta wzgardzonapiekło nie zna wściekłościnie zna wściekłości takiejzna wściekłości takiej jakwściekłości takiej jak miłośćtakiej jak miłość wjak miłość w nienawiśćmiłość w nienawiść zmienionai nie zna furiinie zna furii takiejzna furii takiej jakfurii takiej jak kobietatakiej jak kobieta wzgardzonapiekło nie zna wściekłości takiejnie zna wściekłości takiej jakzna wściekłości takiej jak miłośćwściekłości takiej jak miłość wtakiej jak miłość w nienawiśćjak miłość w nienawiść zmienionai nie zna furii takiejnie zna furii takiej jakzna furii takiej jak kobietafurii takiej jak kobieta wzgardzona

Kobieta nie zna pojęć: miłość, zazdrość, zemsta. Ona zna te uczucia.jak to mój dziadek ma­wiał : Nie ma takiej szalonej wesołości, jak rozpaczna wesołość.Nic nie daje takiej władzy nad ludem jak zabobon.Nic nie daje takiej przewagi nad innymi, jak opanowanie i zimna krew w każdej sytuacji.Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt.