Piekło nie zna wściekłości takiej jak miłość w nienawiść zmieniona, i nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona.


piekło-nie-zna-wściekłoś-takiej-jak-miłość-w-nienawiść-zmieniona-i-nie-zna-furii-takiej-jak-kobieta-wzgardzona
william congrevepiekłonieznawściekłościtakiejjakmiłośćnienawiśćzmienionafuriikobietawzgardzonapiekło nienie znazna wściekłościwściekłości takiejtakiej jakjak miłośćmiłość ww nienawiśćnienawiść zmienionai nienie znazna furiifurii takiejtakiej jakjak kobietakobieta wzgardzonapiekło nie znanie zna wściekłościzna wściekłości takiejwściekłości takiej jaktakiej jak miłośćjak miłość wmiłość w nienawiśćw nienawiść zmienionai nie znanie zna furiizna furii takiejfurii takiej jaktakiej jak kobietajak kobieta wzgardzonapiekło nie zna wściekłościnie zna wściekłości takiejzna wściekłości takiej jakwściekłości takiej jak miłośćtakiej jak miłość wjak miłość w nienawiśćmiłość w nienawiść zmienionai nie zna furiinie zna furii takiejzna furii takiej jakfurii takiej jak kobietatakiej jak kobieta wzgardzonapiekło nie zna wściekłości takiejnie zna wściekłości takiej jakzna wściekłości takiej jak miłośćwściekłości takiej jak miłość wtakiej jak miłość w nienawiśćjak miłość w nienawiść zmienionai nie zna furii takiejnie zna furii takiej jakzna furii takiej jak kobietafurii takiej jak kobieta wzgardzona

Kobieta nie zna pojęć: miłość, zazdrość, zemsta. Ona zna te uczucia. -Andrzej Klawitter
kobieta-nie-zna-pojęć-miłość-zazdrość-zemsta-ona-zna-te-uczucia
jak to mój dziadek ma­wiał : 
jak to mój-dziadek-­wiał-  na­wet-piekło-nie zna-gniewu-urażonej-ko­biety- 
Nic nie daje takiej władzy nad ludem jak zabobon. -Paul Thiry Holbach
nic-nie-daje-takiej-władzy-nad-ludem-jak-zabobon
Nic nie daje takiej przewagi nad innymi, jak opanowanie i zimna krew w każdej sytuacji. -Thomas Jefferson
nic-nie-daje-takiej-przewagi-nad-innymi-jak-opanowanie-i-zimna-krew-w-każdej-sytuacji
Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
nic-na-świecie-nie-wymaga-takiej-obrony-jak-prawda-nic-w-ągu-wieków-nie-doznało-tylu-gwałtów-i-nic-nie-dzieliło-tak-ludzi-jak-ten-gwałt