Piekło to jesteśmy my sami.


piekło-to-jesteśmy-my-sami
thomas stearns eliotpiekłotojesteśmymysamijesteśmy mymy samipiekło to jesteśmyjesteśmy my samipiekło to jesteśmy mypiekło to jesteśmy my sami

Piekło to jes­teśmy my sami.Znaleźliśmy wroga. Jesteśmy nim my sami.W tym, w czym sami grzeszymy, jesteśmy najbardziej surowi dla innych.Tak naprawdę samotni jesteśmy wtedy, kiedy sami od ludzi odchodzimy.Im bardziej sami jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich.Cza­sami ro­bimy ta­kie straszne głupo­ty. I to nie wte­dy, kiedy jes­teśmy za­kocha­ni, tyl­ko wte­dy, kiedy nam się wy­daje że jesteśmy.