Pieniądz jest dobry, ale w pomyśle, w portfelu, w banku, w handlu, w ruchu, nie w środku mózgu i serca.


pieniądz-jest-dobry-ale-w-pomyś-w-portfelu-w-banku-w-handlu-w-ruchu-nie-w-środku-mózgu-i-serca
janusz stanisław pasierbpieniądzjestdobryalepomyśleportfelubankuhandluruchunieśrodkumózgusercapieniądz jestjest dobryale ww pomyślew portfeluw bankuw handluw ruchunie ww środkuśrodku mózgumózgu ii sercapieniądz jest dobryale w pomyślenie w środkuw środku mózguśrodku mózgu imózgu i sercanie w środku mózguw środku mózgu iśrodku mózgu i sercanie w środku mózgu iw środku mózgu i serca

Wszystko jest poezją, ale pieniądz nie jest poezją. Ale też pieniądz jest niczym, sam z siebie immanentnie nie istnieje, został wymyślony, jest niczym, choć w tym świecie do tego doszło, że pieniądz jest wszystkim, wszystko można kupić, najgenialniejsze dzieła sztuki, ludzi nawet można kupić, oczywiście tych sprzedajnych, ale poezji się nie kupi.Dobry i skuteczny aparat jelitowy jest więcej wart dla człowieka niż każda ilość mózgu.Nie ten teraz dobry, kto wcale dobry, ale kto trochę dyskretniej złym jest.Nowość nie zawiera się nigdy w pomyśle, ale w jego ujęciu.Zdobycie wiedzy, jest tylko kwestią poświęconego czasu i pieniędzy Czas to Pieniądz, Czas + Pieniądz = WiedzaPieniądz jest bezwonny, ale się ulatnia.