Pieniądz, który człowiek posiada, to swoboda; ten, za którym goni, to niewola.


pieniądz-który-człowiek-posiada-to-swoboda-ten-za-którym-goni-to-niewola
jean jacques rousseaupieniądzktóryczłowiekposiadatoswobodatenzaktórymgoniniewolaktóry człowiekczłowiek posiadaza którymktórym goniktóry człowiek posiadaza którym goni

Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach.Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Ten jest bogaczem, który tyle posiada, że niczego więcej nie pożądaPieniądz symbolizuje pracę, pożywienie, najrozmaitsze rodzaje energii. Człowiek wymyślił ten symbol dla wygody.Są trzy rodzaje rządów: REPUBLIKAŃSKI, MONARCHICZNY i DESPOTYCZNY... rząd republikański to ten, w którym cały naród lub tylko część narodu posiada najwyższą władzę; monarchiczny, gdzie włada jeden, ale na podstawie praw starych i wiadomych; natomiast w rządzie despotycznym jeden człowiek, bez zobowiązań i bez prawideł, poddaje wszystko swojej woli i zachceniu.