Pieniądz poniża wszystkich bogów człowieka i zamienia ich w towar.


pieniądz-poniża-wszystkich-bogów-człowieka-i-zamienia-ich-w-towar
karol markspieniądzponiżawszystkichbogówczłowiekazamieniaichtowarpieniądz poniżaponiża wszystkichwszystkich bogówbogów człowiekaczłowieka ii zamieniazamienia ichich ww towarpieniądz poniża wszystkichponiża wszystkich bogówwszystkich bogów człowiekabogów człowieka iczłowieka i zamieniai zamienia ichzamienia ich wich w towarpieniądz poniża wszystkich bogówponiża wszystkich bogów człowiekawszystkich bogów człowieka ibogów człowieka i zamieniaczłowieka i zamienia ichi zamienia ich wzamienia ich w towarpieniądz poniża wszystkich bogów człowiekaponiża wszystkich bogów człowieka iwszystkich bogów człowieka i zamieniabogów człowieka i zamienia ichczłowieka i zamienia ich wi zamienia ich w towar

Pieniądz poniża wszystkich bogów człowieka i zmienia ich w towar.Prawdę mówiąc, wszystkich bogów ja nienawidzę.Grób człowieka jest ko­lebką bogów.Grób człowieka jest kolebką bogów.To zawsze człowiek tworzył bogów, a nie bogowie tworzyli człowieka.Bóg chrześcijan niszczy bogów i nie miesza się do ich gromady.