Pieniądz poniża wszystkich bogów człowieka i zmienia ich w towar.


pieniądz-poniża-wszystkich-bogów-człowieka-i-zmienia-ich-w-towar
karol markspieniądzponiżawszystkichbogówczłowiekazmieniaichtowarpieniądz poniżaponiża wszystkichwszystkich bogówbogów człowiekaczłowieka ii zmieniazmienia ichich ww towarpieniądz poniża wszystkichponiża wszystkich bogówwszystkich bogów człowiekabogów człowieka iczłowieka i zmieniai zmienia ichzmienia ich wich w towarpieniądz poniża wszystkich bogówponiża wszystkich bogów człowiekawszystkich bogów człowieka ibogów człowieka i zmieniaczłowieka i zmienia ichi zmienia ich wzmienia ich w towarpieniądz poniża wszystkich bogów człowiekaponiża wszystkich bogów człowieka iwszystkich bogów człowieka i zmieniabogów człowieka i zmienia ichczłowieka i zmienia ich wi zmienia ich w towar

Pieniądz poniża wszystkich bogów człowieka i zamienia ich w towar.Pieniądz zmienia pra­wo pięści do miłej rozmowy Prawdę mówiąc, wszystkich bogów ja nienawidzę.Grób człowieka jest ko­lebką bogów.Grób człowieka jest kolebką bogów.To zawsze człowiek tworzył bogów, a nie bogowie tworzyli człowieka.