Pieniądze i książki tylko wtedy pożytek przynoszą, gdy są w obiegu.


pieniądze-i-książki-tylko-wtedy-pożytek-przynoszą-gdy-są-w-obiegu
friedrich ruckertpieniądzeksiążkitylkowtedypożytekprzynoszągdyobiegupieniądze ii książkiksiążki tylkotylko wtedywtedy pożytekpożytek przynoszągdy sąw obiegupieniądze i książkii książki tylkoksiążki tylko wtedytylko wtedy pożytekwtedy pożytek przynoszągdy są wsą w obiegupieniądze i książki tylkoi książki tylko wtedyksiążki tylko wtedy pożytektylko wtedy pożytek przynoszągdy są w obiegupieniądze i książki tylko wtedyi książki tylko wtedy pożytekksiążki tylko wtedy pożytek przynoszą

Jestem przekonany, ze chrześcijanie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój.Pieniądze spekulanta przynoszą nieszczęście!Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Ktokolwiek wymyślił powiedzenie, że pieniądze nie przynoszą szczęścia, zapomniał o słodkich szczeniaczkach.Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne.Odzywaj się tylko wtedy, gdy wiesz, o co chodzi.