Pieniądze spekulanta przynoszą nieszczęście!


pieniądze-spekulanta-przynoszą-nieszczęście
margaret mitchellpieniądzespekulantaprzynosząnieszczęściepieniądze spekulantaspekulanta przynosząprzynoszą nieszczęściepieniądze spekulanta przynosząspekulanta przynoszą nieszczęściepieniądze spekulanta przynoszą nieszczęście

Pieniądze i książki tylko wtedy pożytek przynoszą, gdy są w obiegu.Ktokolwiek wymyślił powiedzenie, że pieniądze nie przynoszą szczęścia, zapomniał o słodkich szczeniaczkach.Najjaśniejszy Panie, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze.Są ludzie, którym ordery przynoszą zaszczyt i ludzie, którzy przynoszą zaszczyt orderom.Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich.Najbardziej pożądana rzecz na świecie - pieniądze. Jak zdobyć pieniądze: zapracować, dostać, znaleźć i ukraść. Wydawanie cudzych pieniędzy na cudze potrzeby - to szczyt wyrafinowania.