Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy.


pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
marilyn monroepieniądzeszczęścianiedajądopierozakupypieniądze szczęściaszczęścia nienie dajądopiero zakupypieniądze szczęścia nieszczęścia nie dająpieniądze szczęścia nie dają

Pieniądze szczęścia nie dają – dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel
pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy 
Kiedy mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, z pewnością ma się na myśli pieniądze innych. -Sacha Guitry
kiedy-mówi-ę-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-z-pewnośą-ę-na-myśli-pieniądze-innych
Pieniądze szczęścia nie dają, tyl­ko je kupują. -Sierpien
pieniądze-szczęścia-nie dają-tyl­ko- kupują
Jeżeli uważacie, że pieniądze szczęścia nie dają, to mi je oddajcie. -Jules Renard
jeżeli-uważacie-że pieniądze-szczęścia-nie dają-to mi  oddajcie