Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie.


pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
scott adamspieniądzetokorzeńwszelkiegozłaczłowiekpowinienmiećkorzeniekorzeń wszelkiegowszelkiego złaczłowiek powinienpowinien miećmieć korzeniepieniądze to korzeńkorzeń wszelkiego złaa człowiek powinienczłowiek powinien miećpowinien mieć korzeniepieniądze to korzeń wszelkiegoa człowiek powinien miećczłowiek powinien mieć korzeniepieniądze to korzeń wszelkiego złaa człowiek powinien mieć korzenie

Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Każdy człowiek powinien mieć sporego rozmiaru cmentarz, na którym grzebałby wady swoich przyjaciół. -Mark Twain
każdy-człowiek-powinien-mieć-sporego-rozmiaru-cmentarz-na-którym-grzebałby-wady-swoich-przyjaciół