Pieniądze ułat­wiają znosze­nie ubóstwa.


pieniądze-ułat­wiają-znosze­nie-ubóstwa
alfons allaispieniądzeułat­wiająznosze­nieubóstwapieniądze ułat­wiająułat­wiają znosze­nieznosze­nie ubóstwapieniądze ułat­wiają znosze­nieułat­wiają znosze­nie ubóstwapieniądze ułat­wiają znosze­nie ubóstwa

Po­zory klęski ułat­wiają zwycięstwo. -Dominik Opolski
po­zory-klęski-ułat­wiają-zwycięstwo
Niewie­dza oraz po­siada­nie us­ta­lonych kon­cep­cji ułat­wiają życie. -Stefan Kisielewski
niewie­dza-oraz-po­siada­nie-us­­lonych-kon­cep­cji-ułat­wiają-życie
Pieniądze ułatwiają znoszenie ubóstwa. -Alfons Allais
pieniądze-ułatwiają-znoszenie-ubóstwa
Najjaśniejszy Panie, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. -Gian - Jacopo Trivulzio
najjaśniejszy-panie-do-prowadzenia-wojny-potrzebne-są-trzy-rzeczy-pieniądze-pieniądze-i-jeszcze-raz-pieniądze
Jestem wolny od wszelkich uprzedzeń - wszystkich ludzi nie znoszę jednakowo. -Walter Fields
jestem-wolny-od-wszelkich-uprzedzeń-wszystkich-ludzi-nie-znoszę-jednakowo
Kiedy mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, z pewnością ma się na myśli pieniądze innych. -Sacha Guitry
kiedy-mówi-ę-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-z-pewnośą-ę-na-myśli-pieniądze-innych