Pier­wszą połowę życia niszczą nam rodzi­ce, drugą dzieci.


pier­wszą-połowę-życia-niszczą-nam-rodzi­-drugą-dzieci
clarence s. darrowpier­wsząpołowężycianiszcząnamrodzi­cedrugądziecipier­wszą połowępołowę życiażycia niszcząniszczą namnam rodzi­cedrugą dziecipier­wszą połowę życiapołowę życia niszczążycia niszczą namniszczą nam rodzi­cepier­wszą połowę życia niszcząpołowę życia niszczą namżycia niszczą nam rodzi­cepier­wszą połowę życia niszczą nampołowę życia niszczą nam rodzi­ce

Życie - to ok­res cza­su, które­go jedną połowę zat­ru­wają nam rodzi­ce, a drugą dzieci.Życie jest to czas, którego jedną połowę zatruwają nam rodzice, a drugą dzieci.Nie mogłam być pier­wszą, więc byłam tą drugą. I tak stałam się kochanką.Pier­wsza wiel­ka przy­jaźń to coś równie potężne­go i piękne­go jak pier­wsza miłość.Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam.Pier­wsza myśl gdy przy­darzy nam się coś złego -