Pier­wszą połowę życia niszczą nam rodzi­ce, drugą dzieci.


pier­wszą-połowę-życia-niszczą-nam-rodzi­-drugą-dzieci
clarence s. darrowpier­wsząpołowężycianiszcząnamrodzi­cedrugądziecipier­wszą połowępołowę życiażycia niszcząniszczą namnam rodzi­cedrugą dziecipier­wszą połowę życiapołowę życia niszczążycia niszczą namniszczą nam rodzi­cepier­wszą połowę życia niszcząpołowę życia niszczą namżycia niszczą nam rodzi­cepier­wszą połowę życia niszczą nampołowę życia niszczą nam rodzi­ce

Życie - to ok­res cza­su, które­go jedną połowę zat­ru­wają nam rodzi­ce, a drugą dzieci. -Julian Tuwim
Życie- to ok­res-cza­su-które­go-jedną-połowę-zat­ru­wają-nam-rodzi­-a drugą-dzieci
Życie jest to czas, którego jedną połowę zatruwają nam rodzice, a drugą dzieci. -Ilia Erenburg
Życie-jest-to-czas-którego-jedną-połowę-zatruwają-nam-rodzice-a-drugą-dzieci
Nie mogłam być pier­wszą, więc byłam tą drugą. I tak stałam się kochanką. -opuszczona
nie-mogłam-być-pier­wszą-więc-byłam-tą drugą-i tak-stałam ę-kochanką
Pier­wsza wiel­ka przy­jaźń to coś równie potężne­go i piękne­go jak pier­wsza miłość. -Karel Capek
pier­wsza-wiel­ka-przy­jaźń-to coś-równie-potężne­go-i piękne­go-jak pier­wsza-miłość
Pier­wsza myśl gdy przy­darzy nam się coś złego - 
pier­wsza-myśl-gdy-przy­darzy-nam ę-coś-złego- dlacze­go-ja