Pier­wszą rzeczą, którą Bóg uczy­nił, jest miłość.


pier­wszą-rzeczą-którą-bóg-uczy­ł-jest miłość
jorgos seferispier­wsząrzecząktórąbóguczy­niłjest miłośćpier­wszą rzecząktórą bógbóg uczy­niłktórą bóg uczy­nił

Pier­wsza wiel­ka przy­jaźń to coś równie potężne­go i piękne­go jak pier­wsza miłość.Pierwsza rzeczą, którą Bóg uczynił jest miłość.Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki.Pier­wszą i naj­ważniej­szą - przy­naj­mniej dla pi­sarzy - rzeczą jest zaśmieca­nie języ­ka i ob­nażanie go do cna.Pier­wsza miłość z wiat­rem gna, z niepo­koju drży Dru­ga miłość życie zna i z tej pier­wszej drwi A ta trze­cia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz I wa­lizkę ma spa­kowaną już.Pier­wsza miłość jest jak piętka świeżego chleba.