Pier­wsza sprzeczka za na­mi. Zaw­sze wszys­tko jest pier­wszy raz. I Two­je milczenie... Перша суперечка за нами. Завжди все має свій перший раз. І Твоє мовчання... Кохаю Тебе 


pier­wsza-sprzeczka-za na­mi-zaw­sze wszys­tko-jest pier­wszy-raz-i two­-milczenie-Перша-суперечка-за нами
2010pier­wszasprzeczkaza na­mizaw­sze wszys­tkojest pier­wszyrazi two­jemilczenieПершасуеречкаа намиЗавди всемаєсвійершийраІ ТвоємовчанняКохаюТебе pier­wsza sprzeczkasprzeczka za na­mizaw­sze wszys­tko jest pier­wszyjest pier­wszy razi two­je milczeniemilczenie Першаpier­wsza sprzeczka za na­mizaw­sze wszys­tko jest pier­wszy razi two­je milczenie Першаmilczenie Перша суперечка

Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki. -Aga250909
ta­- -pier­wszy-bo­hater-syna-pier­wsza-miłość-córki
Pier­wsza myśl nie zaw­sze jest naj­lep­sza. Os­tatnia zaw­sze jest tuż przed śmiercią. Z cyk­lu po­wieści
pier­wsza-myśl-nie zaw­sze-jest naj­lep­sza-os­tatnia zaw­sze-jest ż-przed-śmiercią-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Naj­trud­niej­szy jest pier­wszy krok za­raz po tym kiedy myślisz, że osiągnąłeś już wszys­tko jed­nak ciągle nie wiesz od której no­gi zacząć  -opuszczona
naj­trud­niej­szy-jest pier­wszy-krok-za­raz-po tym-kiedy-myślisz-że osiągnąłeś-już-wszys­tko-jed­nak-ągle-nie wiesz