Pier­wsze przy­kaza­nie: nie nudź bliźniego swego.


pier­wsze-przy­kaza­nie-nie nudź-bliźniego-swego
jerzy broszkiewiczpier­wszeprzy­kaza­nienie nudźbliźniegoswegopier­wsze przy­kaza­nienie nudź bliźniegobliźniego swegonie nudź bliźniego swego

Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu. -Karl Kraus
przez­nacze­nie-od­da­-ko­bietę-pier­wsze­mu-przy­padek - naj­lep­sze­mu-wybór - pier­wsze­mu-lepszemu
Ta­kie oto jest pier­wsze przy­kaza­nie miłości: pro­sić tyl­ko o to, co uczci­we i czy­nić tyl­ko to, co uczciwe. -Cyceron
ta­kie-oto-jest pier­wsze-przy­kaza­nie-miłoś-pro­ć-tyl­ko-o to-co uczci­we-i czy­ć-tyl­ko-to-co uczciwe
Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie. -Pierre La Mure
nie-is­tnieje-miłość-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-może ę-obudzić-tyl­ko-pożądanie
Nie pożądaj żony bliźniego swego na daremno. -Anonim
nie-pożądaj-żony-bliźniego-swego-na-daremno