Pier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów.


pier­wszym-kro­kiem-do zbu­dowa­nia-włas­nej-war­toś-jest przyz­na­nie-so­bie-pra­wa-do po­pełniania-błędów
alfa centauripier­wszymkro­kiemdo zbu­dowa­niawłas­nejwar­tościjest przyz­na­nieso­biepra­wado po­pełnianiabłędówpier­wszym kro­kiemkro­kiem do zbu­dowa­niado zbu­dowa­nia włas­nejwłas­nej war­tościwar­tości jest przyz­na­niejest przyz­na­nie so­bieso­bie pra­wapra­wa do po­pełnianiado po­pełniania błędówpier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­niakro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nejdo zbu­dowa­nia włas­nej war­tościwłas­nej war­tości jest przyz­na­niewar­tości jest przyz­na­nie so­biejest przyz­na­nie so­bie pra­waso­bie pra­wa do po­pełnianiapra­wa do po­pełniania błędówpier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nejkro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­toścido zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­niewłas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­biewar­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wajest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełnianiaso­bie pra­wa do po­pełniania błędówpier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tościkro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­niedo zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­biewłas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wawar­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełnianiajest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów

Pier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia. -Jeremy Bentham
pier­wszym-pra­wem-na­tury-jest prag­nienie-włas­ne­go-szczęścia
Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych. -Jean de La Bruyére
są dwa-spo­soby-od­nosze­nia-suk­ów-w życiu-al­bo-dzięki-włas­nej-pra­cowi­toś-al­bo-przez-głupotę-innych
Choć w Pol­sce wszys­tko jest źle zbu­dowa­ne, lecz Pol­ki są zbu­dowa­ne wybornie. -Kornel Makuszyński
choć-w pol­sce-wszys­tko-jest ź-zbu­dowa­ne-lecz-pol­ki-są zbu­dowa­ne-wybornie