Pier­wszym ob­ja­wem starze­nia się jest miłość do życia.


pier­wszym-ob­ja­wem-starze­nia ę-jest miłość-do życia
magdalena samozwaniecpier­wszymob­ja­wemstarze­nia sięjest miłośćdo życiapier­wszym ob­ja­wemob­ja­wem starze­nia sięstarze­nia się jest miłośćjest miłość do życiapier­wszym ob­ja­wem starze­nia sięob­ja­wem starze­nia się jest miłośćstarze­nia się jest miłość do życiapier­wszym ob­ja­wem starze­nia się jest miłośćob­ja­wem starze­nia się jest miłość do życiapier­wszym ob­ja­wem starze­nia się jest miłość do życia

Obrączka ślub­na jest pier­wszym og­ni­wem łańcucha. -Żarko Petan
obrączka-ślub­na-jest pier­wszym-og­­wem-łańcucha
Pier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia. -Jeremy Bentham
pier­wszym-pra­wem-na­tury-jest prag­nienie-włas­ne­go-szczęścia
Pier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów. -Alfa Centauri
pier­wszym-kro­kiem-do zbu­dowa­nia-włas­nej-war­toś-jest przyz­na­nie-so­bie-pra­wa-do po­pełniania-błędów
pa­miętaj-marze­nia-i pla­ny-po­win­ny-być-zaw­sze-na pier­wszym-miej­scu-~pa­weł-rychlica