Pier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia.


pier­wszym-pra­wem-na­tury-jest prag­nienie-włas­ne­go-szczęścia
jeremy benthampier­wszympra­wemna­turyjest prag­nieniewłas­ne­goszczęściapier­wszym pra­wempra­wem na­turyna­tury jest prag­nieniejest prag­nienie włas­ne­gowłas­ne­go szczęściapier­wszym pra­wem na­turypra­wem na­tury jest prag­nieniena­tury jest prag­nienie włas­ne­gojest prag­nienie włas­ne­go szczęściapier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nieniepra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­gona­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęściapier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­gopra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia

Obrączka ślub­na jest pier­wszym og­ni­wem łańcucha. -Żarko Petan
obrączka-ślub­na-jest pier­wszym-og­­wem-łańcucha
Pier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów. -Alfa Centauri
pier­wszym-kro­kiem-do zbu­dowa­nia-włas­nej-war­toś-jest przyz­na­nie-so­bie-pra­wa-do po­pełniania-błędów
Pier­wszym ob­ja­wem starze­nia się jest miłość do życia. -Magdalena Samozwaniec
pier­wszym-ob­ja­wem-starze­nia ę-jest miłość-do życia
Pier­wszym wa­run­kiem szczęścia jest rozsądek. -Sokrates
pier­wszym-wa­run­kiem-szczęścia-jest rozsądek
Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim