Pier­wszym pro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nik, który spot­kał grupę frajerów.


pier­wszym-pro­rokiem-był-pier­wszy-nik­czem­nik-który-spot­kał-grupę-frajerów
françois-marie arouet de voltaire (wolter)pier­wszympro­rokiembyłpier­wszynik­czem­nikktóryspot­kałgrupęfrajerówpier­wszym pro­rokiempro­rokiem byłbył pier­wszypier­wszy nik­czem­nikktóry spot­kałspot­kał grupęgrupę frajerówpier­wszym pro­rokiem byłpro­rokiem był pier­wszybył pier­wszy nik­czem­nikktóry spot­kał grupęspot­kał grupę frajerówpier­wszym pro­rokiem był pier­wszypro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nikktóry spot­kał grupę frajerówpier­wszym pro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nik

Człowiek, który pier­wszy cisnął obelgę za­miast ka­mienia był twórcą cywilizacji. -Zygmunt Freud
człowiek-który-pier­wszy-cisnął-obelgę-za­miast-ka­mienia-był-twórcą-cywilizacji
Bieda to bo­les­na, nik­czem­na, ok­rutna prześladowczyni. -Alighieri Dante
bieda-to bo­­na-nik­czem­na-ok­rutna-prześladowczyni
Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok. -Martin Luther King
zrób-pier­wszy-krok-w wie­rze-nie mu­sisz-widzieć-całej-dro­gi-po pros­-zrób-pier­wszy-krok
Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki. -Aga250909
ta­- -pier­wszy-bo­hater-syna-pier­wsza-miłość-córki