Pier­wszym wa­run­kiem szczęścia jest rozsądek.


pier­wszym-wa­run­kiem-szczęścia-jest rozsądek
sokratespier­wszymwa­run­kiemszczęściajest rozsądekpier­wszym wa­run­kiemwa­run­kiem szczęściaszczęścia jest rozsądekpier­wszym wa­run­kiem szczęściawa­run­kiem szczęścia jest rozsądekpier­wszym wa­run­kiem szczęścia jest rozsądek

Pier­wszym pra­wem na­tury jest prag­nienie włas­ne­go szczęścia. -Jeremy Bentham
pier­wszym-pra­wem-na­tury-jest prag­nienie-włas­ne­go-szczęścia
Pier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów. -Alfa Centauri
pier­wszym-kro­kiem-do zbu­dowa­nia-włas­nej-war­toś-jest przyz­na­nie-so­bie-pra­wa-do po­pełniania-błędów
Mąż może nie być pier­wszym kochan­kiem swo­jej żony, lecz by­wa naj­częściej ostatnim. -Alfred Aleksander Konar
mąż-może-nie być-pier­wszym-kochan­kiem-swo­jej-żony-lecz-by­wa-naj­częściej-ostatnim
Książę jest pier­wszym sługą swe­go państwa. -Fryderyk II
książę-jest pier­wszym-sługą-swe­go-państwa