Pierwsza miłość kobiety rodzi się z wyobraźni, druga z serca, a wszystkie następne ze zmysłów. Dziewięć kobiet zabiera dziesiątą część życia. Jedna jedyna może je zabrać całe.


pierwsza-miłość-kobiety-rodzi-ę-z-wyobraź-druga-z-serca-a-wszystkie-następne-ze-zmysłów-dziewięć-kobiet-zabiera-dziesiątą-część
witold hulewiczpierwszamiłośćkobietyrodzisięwyobraźnidrugasercawszystkienastępnezezmysłówdziewięćkobietzabieradziesiątączęśćżyciajednajedynamożezabraćcałepierwsza miłośćmiłość kobietykobiety rodzirodzi sięz wyobraźnidruga zz sercawszystkie następnenastępne zeze zmysłówdziewięć kobietkobiet zabierazabiera dziesiątądziesiątą częśćczęść życiajedna jedynajedyna możemoże jeje zabraćzabrać całepierwsza miłość kobietymiłość kobiety rodzikobiety rodzi sięrodzi się zsię z wyobraźnidruga z sercaa wszystkie następnewszystkie następne zenastępne ze zmysłówdziewięć kobiet zabierakobiet zabiera dziesiątązabiera dziesiątą częśćdziesiątą część życiajedna jedyna możejedyna może jemoże je zabraćje zabrać całe

Miłość kobiety jest tylko jedna. To nieprawda, że Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się.Miłość ojczyzny nie pogardza miłością kobiety, owszem jedna zaleca drugą.Różne to dwie rzeczy: świadomość i zarozumiałość; pierwsza rodzi wiedzę, druga nieuctwo.Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. Miłość pozostaje koroną szlachetnej kobiety. Powiadają, jedna noc rozbroi niechęć kobiety do łoża mężczyzny.człowiek rodzi się przez całe życia, a umiera, je­dynie wte­dy gdy za­pom­ni, że wciąż się rodzi