Pierwszego dni jesteś gościem, drugiego kłopotem, trzeciego zarazą.


pierwszego-dni-jesteś-gościem-drugiego-kłopotem-trzeciego-zarazą
edouard rene de laboulayepierwszegodnijesteśgościemdrugiegokłopotemtrzeciegozaraząpierwszego dnidni jesteśjesteś gościemdrugiego kłopotemtrzeciego zaraząpierwszego dni jesteśdni jesteś gościempierwszego dni jesteś gościem

Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze drugiego na dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła drugim bojaźń, a trzecim zawiść.Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze, drugiego w dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła, drugim bojaźń, a trzecim zawiść.Historia literatury jest cmentarzyskiem tekstów ongiś popularnych i wielbionych. Nieśmiertelność zdobywają sobie nieoczekiwanie utwory drugiego czy trzeciego rzutu. Czasem jakiś żart, jakaś błahostka.Żyjesz, czujesz - jesteś żyty, jesteś czuty przez innych, a więc jesteś nieszczęśliwie - szczęśliwy.Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś.Przeznaczeniem Francji jest być ciężarem i kłopotem dla świata.