Pierwszoplanowość Zor­ga­nizo­wać święta Da­ry od serca K.A.Sz. 17.12.2015r.


pierwszoplanowość-zor­ga­nizo­wać-świę-da­ry-od serca-kasz-17122015r
crispierwszoplanowośćzor­ga­nizo­waćświętada­ryod sercakasz17122015rpierwszoplanowość zor­ga­nizo­waćzor­ga­nizo­wać świętaświęta da­ryda­ry od sercapierwszoplanowość zor­ga­nizo­wać świętazor­ga­nizo­wać święta da­ryświęta da­ry od sercapierwszoplanowość zor­ga­nizo­wać święta da­ryzor­ga­nizo­wać święta da­ry od sercapierwszoplanowość zor­ga­nizo­wać święta da­ry od serca

Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł. -Isaac Pitman
dob­rze-zor­ga­nizo­wany-czas-jest naj­lep­szym-do­wodem-na zor­ga­nizo­wany-umysł
Wolę zor­ga­nizo­wane war­stwy chaosu od chaotycznych or­ga­nizac­ji człowieka. -Serj Tankian
wolę-zor­ga­nizo­wane-war­stwy-chaosu-od chaotycznych-or­ga­nizac­ji-człowieka
Wolę zor­ga­nizo­wane war­stwy chaosu niż chaotyczne or­ga­nizac­je człowieka. -Serj Tankian
wolę-zor­ga­nizo­wane-war­stwy-chaosu-ż-chaotyczne-or­ga­nizac­-człowieka