Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia.


pierwszym-prawem-natury-jest-pragnienie-własnego-szczęścia
jeremy benthampierwszymprawemnaturyjestpragnieniewłasnegoszczęściapierwszym prawemprawem naturynatury jestjest pragnieniepragnienie własnegowłasnego szczęściapierwszym prawem naturyprawem natury jestnatury jest pragnieniejest pragnienie własnegopragnienie własnego szczęściapierwszym prawem natury jestprawem natury jest pragnienienatury jest pragnienie własnegojest pragnienie własnego szczęściapierwszym prawem natury jest pragnienieprawem natury jest pragnienie własnegonatury jest pragnienie własnego szczęścia

Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnymCierpienie nie jest prawem natury, jest to czasami jej przywilej, bo w tajnikach dusz niektórych nadmiar boleści staje się kolebką geniuszu lub zbrodni.Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek.Ostatni stopień nie jest pierwszym stopniem szczęścia.Czyń tak, jak gdyby zasada twojego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury.