Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia.


pierwszym-prawem-natury-jest-pragnienie-własnego-szczęścia
jeremy benthampierwszymprawemnaturyjestpragnieniewłasnegoszczęściapierwszym prawemprawem naturynatury jestjest pragnieniepragnienie własnegowłasnego szczęściapierwszym prawem naturyprawem natury jestnatury jest pragnieniejest pragnienie własnegopragnienie własnego szczęściapierwszym prawem natury jestprawem natury jest pragnienienatury jest pragnienie własnegojest pragnienie własnego szczęściapierwszym prawem natury jest pragnienieprawem natury jest pragnienie własnegonatury jest pragnienie własnego szczęścia

Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym -Prof. John Dewey
najbardziej-palącą-potrzebą-ludzkiej-natury-jest-pragnienie-bycia-ważnym
Cierpienie nie jest prawem natury, jest to czasami jej przywilej, bo w tajnikach dusz niektórych nadmiar boleści staje się kolebką geniuszu lub zbrodni. -Władysław Stanisław Reymont
cierpienie-nie-jest-prawem-natury-jest-to-czasami-jej-przywilej-bo-w-tajnikach-dusz-niektórych-nadmiar-boleś-staje-ę-kolebką-geniuszu-lub-zbrodni
Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek. -Sokrates
pierwszym-warunkiem-szczęścia-jest-rozsądek
Ostatni stopień nie jest pierwszym stopniem szczęścia. -Anonim
ostatni-stopień-nie-jest-pierwszym-stopniem-szczęścia
Czyń tak, jak gdyby zasada twojego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. -Emanuel Kant
czyń-tak-jak-gdyby-zasada-twojego-postępowania-miała-ę-dzięki-twojej-woli-stać-powszechnym-prawem-natury