Pies wciekły, człek wszetecznej gęby, szalony - jednako ludzi psują.


pies-wciekły-człek-wszetecznej-gęby-szalony-jednako-ludzi-psują
jan Żabczycpieswciekłyczłekwszetecznejgębyszalonyjednakoludzipsująpies wciekłyczłek wszetecznejwszetecznej gębyszalonyjednakojednako ludziludzi psujączłek wszetecznej gębyjednako ludzijednako ludzi psująjednako ludzi psują

- Czy to praw­da, że kiedy ko­bieta kar­mi pier­sią to jej się psują zęby? - Tak, to prawda. - A jeśli ko­bieta nie kar­mi piersią? - To też jej się psują. -wojtek p
 czy-to praw­da-że kiedy-ko­bieta-kar­mi-pier­ą-to jej ę-psują-zęby-tak-to prawda-a śli-ko­bieta-nie kar­mi-piersią
Śmierć puka jednako. -Horacy
Śmierć-puka-jednako
Nieunikniona śmierć jednako wisi nad wszystkimi. -Simonides
nieunikniona-śmierć-jednako-wisi-nad-wszystkimi
Ze złej gęby niedobra mowa. Nie uczerpnąć z błota czystej wody. -Andrzej Maksymilian Fredro
ze-złej-gęby-niedobra-mowa-nie-uczerpnąć-z-błota-czystej-wody
Szalony strój - szalona głowa. -Anonim
szalony-strój-szalona-głowa