Pij i kochaj! Po śmier­ci niech mo­je kości po­top pochłonie.


pij-i kochaj-po śmier­-niech-mo­-koś-po­top-pochłonie
straton z sardispiji kochajpo śmier­ciniechmo­jekościpo­toppochłoniepij i kochajpo śmier­ci niechniech mo­jemo­je kościkości po­toppo­top pochłoniepo śmier­ci niech mo­jeniech mo­je kościmo­je kości po­topkości po­top pochłoniepo śmier­ci niech mo­je kościniech mo­je kości po­topmo­je kości po­top pochłoniepo śmier­ci niech mo­je kości po­topniech mo­je kości po­top pochłonie

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. -Biblia
jeśli-kto-chce-pójść-za-mną-niech-ę-zaprze-samego-siebie-niech-weźmie-krzyż-swój-i-niech-mnie-naśladuje
Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy-  -Mrs Vercetti
niech-pieśń-pokoju-połączy-serca-niech-znikną-z ziemi-łzy-i cierpienia-niech-słowa-mat­ka-oj­ciec-ojczyzna-nie-słowo-pokój-brzmią