Pil­nując czy­jegoś no­sa stwarza­my so­bie problemy.


pil­nując-czy­jegoś-no­-stwarza­my-so­bie-problemy
myslacawierszempil­nującczy­jegośno­sastwarza­myso­bieproblemypil­nując czy­jegośczy­jegoś no­sano­sa stwarza­mystwarza­my so­bieso­bie problemypil­nując czy­jegoś no­saczy­jegoś no­sa stwarza­myno­sa stwarza­my so­biestwarza­my so­bie problemypil­nując czy­jegoś no­sa stwarza­myczy­jegoś no­sa stwarza­my so­bieno­sa stwarza­my so­bie problemypil­nując czy­jegoś no­sa stwarza­my so­bieczy­jegoś no­sa stwarza­my so­bie problemy

Również problemy dzielą się na klasy społeczne. Są problemy arystokratyczne, problemy plebejskie i niezliczone problemy klasy średniej. -Mikołaj Gomez Davilla
również-problemy-dzielą-ę-na-klasy-społeczne-są-problemy-arystokratyczne-problemy-plebejskie-i-niezliczone-problemy-klasy-średniej
Boli brak pieniędzy; ale ich nadmiar stwarza jeszcze większe problemy. -Anonim
boli-brak-pieniędzy-ale-ich-nadmiar-stwarza-jeszcze-większe-problemy
Człowiek, który przysparza kłopotów innym, sam sobie też stwarza problemy. -Chinua Achebe
człowiek-który-przysparza-kłopotów-innym-sam-sobie-też-stwarza-problemy
Jeśli posiadanie wiedzy stwarza problemy, nie jest rzeczą ignorancji ich rozwiązywanie. -Isaac Asimov
jeśli-posiadanie-wiedzy-stwarza-problemy-nie-jest-rzeczą-ignorancji-ich-rozwiązywanie
Jest bar­dzo wielu ludzi, którzy tak dużo cza­su spędzają pil­nując swe­go zdro­wia, że nie star­cza im już cza­su na cie­sze­nie się życiem. -Josh Billings
jest-bar­dzo-wielu-ludzi-którzy-tak-żo-cza­su-spędzają-pil­nując-swe­go-zdro­wia-że nie star­cza-im już-cza­su-na cie­sze­nie ę
Słowo pi­sane jest tyl­ko zap­rosze­niem do czy­jegoś świata. To od ciebie za­leży czy sta­niesz się je­go spełnieniem marzeń. Bo­wiem suk­ces by­wa ratalny. -Papużka
słowo-pi­sane-jest tyl­ko-zap­rosze­niem-do czy­jegoś-świata-to od ciebie-za­ży-czy-sta­niesz ę-­go-spełnieniem-marzeń