Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą.


pisać-to-znaczy-odbywać-sąd-nad-samym-sobą
henryk ibsenpisaćtoznaczyodbywaćsądnadsamymsobąznaczy odbywaćodbywać sądsąd nadnad samymsamym sobąznaczy odbywać sądodbywać sąd nadsąd nad samymnad samym sobąznaczy odbywać sąd nadodbywać sąd nad samymsąd nad samym sobąznaczy odbywać sąd nad samymodbywać sąd nad samym sobą

Tworzyć znaczy: sąd odbywać nad własną duszą.Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą.Jedyna władza na jakiej powinno nam zależeć, to panowanie nad samym sobą.Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy.Nikt łatwiej nie podpada panowaniu innych, jak ten, który nad sobą samym panować nie umie.Kiedy ma się wroga w środku, ma on nad nami przewagę. Przed samym sobą nie można uciec, a ja boję się nawet próbować.